Sitemap

Veel mensen die houtkachels gebruiken, zijn zich niet bewust van de gezondheidsrisico's van luchtvervuiling binnenshuis, vooral voor kinderen en oudere volwassenen.Er zijn nu schonere, veiligere vormen van woningverwarming beschikbaar die als extra bonus een lagere uitstoot van broeikasgassen opleveren.

Deel op Pinterest
Houtverbranding draagt ​​aanzienlijk bij aan vervuiling en klimaatverandering.Koki Jovanovic/Stocksy

De vrolijke gloed van een houtkachel zorgt voor een gezellige sfeer op een koude winternacht, maar de esthetische aantrekkingskracht van houtkachels heeft een hoge prijs voor de menselijke gezondheid.

De Environmental Protection Agency (EPA) waarschuwt dat houtrook grotendeels verantwoordelijk is voor de slechte luchtkwaliteit tijdens de wintermaanden in veel woonwijken in de Verenigde Staten.

Bij het verbranden van hout komen niet alleen giftige gassen zoals stikstofoxiden en koolmonoxide vrij, maar ook kleine, vaste deeltjes die deeltjes worden genoemd.

"De deeltjesvervuiling is vooral gevaarlijk omdat deze deeltjes zo klein zijn dat ze diep in de longen kunnen doordringen en irritatie en ontsteking kunnen veroorzaken", zegt Dr.Johannes M.James, medisch specialist en woordvoerder van de Astma- en Allergiestichting van Amerika.

"Onmiddellijke blootstelling kan hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid, beklemd gevoel op de borst en astma-aanvallen veroorzaken", vertelde hij aan Medical News Today.

"Chronische blootstelling kan leiden tot een algehele achteruitgang van de longfunctie en chronische bronchitis", voegde hij eraan toe.

Volgens de EPA kan fijnstof (PM) ook hartaanvallen, beroertes, onregelmatige hartritmes en hartfalen veroorzaken, vooral bij mensen die al een hoog risico lopen op deze aandoeningen.

"Houtrook kan je longen irriteren, ontstekingen veroorzaken, je immuunsysteem aantasten en je vatbaarder maken voor longinfecties, waaronder waarschijnlijk SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt."

– Milieubeschermingsbureau

Hoe kleiner de deeltjes, hoe gemakkelijker ze vanuit de longen in de bloedbaan en door het lichaam gaan.

De schadelijkste deeltjes zijn daarom kleiner dan 2,5 micrometer (duizendsten van een millimeter) en staan ​​bekend als PM2,5.

Naast huishoudelijke houtverbranding zijn andere bronnen van PM2,5 onder meer elektriciteitscentrales, de motoren van motorvoertuigen en rubberen banden als ze verslijten.

Meerdere gezondheidseffecten

De deeltjes nestelen zich in de longen, het hart, de hersenen en andere organen, waar ze ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid, vooral voor kwetsbare personen zoals kinderen, oudere volwassenen en mensen met reeds bestaande aandoeningen.

Volgens de British Lung Foundation kan PM2.5 chronische obstructieve longziekte (COPD) en longkanker veroorzaken.Er kunnen ook verbanden zijn tussen blootstelling aan PM2.5 en diabetes, evenals hersenziekten zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson.

Een laag geboortegewicht is ook gevonden bij baby's van moeders die tijdens de zwangerschap aan PM2,5 zijn blootgesteld.

Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat een verhoogde blootstelling aan PM2.5 ook kan worden geassocieerd met een slechter redeneer- en probleemoplossend vermogen en een hoger risico op angst en depressie.

De EPA meldt dat PM-niveaus binnenshuis die buitenshuis kunnen overschrijden.Bronnen omvatten elke vorm van verbranding, van het roken van sigaretten, koken en kaarsen tot open haarden, houtkachels en niet-geventileerde gas- of kerosineverwarmers.

Hout is een relatief goedkope brandstof, wat het een bijzonder aantrekkelijke manier maakt om huizen te verwarmen wanneer de olie- en gasprijzen stijgen.

Houtkachels zijn de laatste jaren ook populair geworden vanwege hun esthetische aantrekkingskracht.Ze zijn echter een belangrijke bron van fijnstof, zowel binnen als buiten.

Uit een recent onderzoek is gebleken dat open haarden de meeste deeltjes genereren voor elke verwarmingseenheid, in afnemende volgorde gevolgd door kachels met meerdere brandstoffen en vervolgens kachels die houtpellets verbranden.

Uit een onderzoek in 2020 bleek dat de PM2,5-concentratie binnenshuis drie keer zo hoog was in huishoudens die houtkachels gebruikten in vergelijking met huishoudens die dat niet deden.Het onderzoek suggereerde dat het openen van de kacheldeur om meer brandstof toe te voegen pieken veroorzaakte in de fijnstofniveaus binnenshuis.

Grote bijdrage aan vervuiling

Olie- en gasketels produceren ook fijnstof, maar de totale bijdrage van de verbranding van hout in kachels en open haarden aan de algemene fijnstofverontreiniging kan als een verrassing komen.

In het Verenigd Koninkrijk schat een regeringsrapport bijvoorbeeld dat het gebruik van hout als brandstof goed was voor 70% van de PM2,5-emissies door huishoudelijke verbranding in 2020.

De uitstoot van PM2,5 uit deze bron is tussen 2010 en 2020 met 35% gestegen tot 17% van de totale PM2,5-emissie.

Dit suggereert dat in 2020 houtverbranding in Britse huizen meer fijnstofvervuiling veroorzaakte dan al het wegverkeer, dat goed was voor 13% van de PM2,5-vervuiling.

Houtkachels zijn een populaire manier om huizen in landelijke gebieden te verwarmen, waar ze binnen en buiten veel vervuiling door fijnstof kunnen veroorzaken.Vooral gemeenschappen met lage inkomens kunnen kwetsbaar zijn.

Eenonderzoeknaar luchtvervuiling binnenshuis in landelijke gebieden van de VS, vond bijvoorbeeld hogere concentraties van PM2,5 in huizen in Alaska en Navajo Nation, vergeleken met huizen in Montana.

Huishoudens die onlangs hun schoorsteen niet hadden schoongemaakt en die geen hoogwaardige kachels gebruikten, hadden aanzienlijk hogere PM2,5-niveaus binnenshuis.

Om luchtvervuiling binnenshuis te minimaliseren, beveelt de EPA mensen aan:

  • Vermijd het gebruik van niet-geventileerde kachels, open haarden of brandstofverbrandende kachels binnenshuis.
  • Kies een houtkachel die voldoet aan de EPA-emissienormen en zorg ervoor dat de deur goed aansluit.
  • Gebruik een geschikte brandstof in kachels en open haarden, zoals goed gekruid, droog hout.

Er bestaat echter niet zoiets als een vervuilingsvrije houtkachel.

"Zelfs de best ontworpen en best werkende houtkachel (of samengestelde houtpelletkachel) veroorzaakt niettemin enige luchtvervuiling", zegt Kevin M.Stewart, directeur milieugezondheidszorg en openbaar beleid bij de American Lung Association.

"Zelfs als het afvoeren van uitlaatgassen ideaal is en alle verbrandingsproducten vrijkomen in de buitenlucht, blijven deze emissies vaak dicht bij de woning die ze uitstoten, en het is gebruikelijk dat sommige van die emissies opnieuw worden meegesleurd in de lucht die in huis wordt gebracht”, vertelde hij aan MNT.

Hij wees erop dat de verontreinigende stoffen die uit een kachel worden afgevoerd, ook naburige huizen kunnen binnendringen.

Vuiler dan een vrachtwagen

Zelfs kachels die aan de hoogste milieunormen voldoen, kunnen meer buitenluchtvervuiling veroorzaken dan een vrachtwagen.

Onderzoekers ontdekten bijvoorbeeld dat - voor dezelfde energie-output - houtkachels die voldeden aan de EcoDesign-norm van de Europese Unie voor 2022, 750 keer zoveel PM2,5 produceerden als een vrachtwagen.

De wetenschappers waarschuwen ook voor een piek in de fijnstofvervuiling binnenshuis wanneer iemand de deur van de kachel opent om meer brandstof toe te voegen.

Houtpelletketels vermijden dit probleem omdat ze een gesloten, automatisch systeem gebruiken om de pellets in een oven te voeren.

Ze zijn ook zeer efficiënt en hebben een lage uitstoot van deeltjes.Bovendien is hun brandstof duurzaam omdat het gemaakt is van afvalhout.

De keerzijde is dat houtpelletketels duur zijn, frequent onderhoud vergen en een grote opslagruimte voor de pellets.

Naast de EPA-aanbevelingen voor het minimaliseren van emissies van houtkachels (zie hierboven), heeft Dr.James van de Astma- en Allergiestichting van Amerika heeft nog wat advies:

“[Z] ervoor zorgen dat de ruimte waar de houtkachel wordt gebruikt goed is uitgerust […] Dit omvat een luchtfilterapparaat van hoge kwaliteit, het onderhouden van rookmelders, het installeren van een koolmonoxidemelder, een brandblusser bij de hand houden en in goede staat houden , en houd alles wat brandbaar is uit de buurt van de kachel.”

De belofte van warmtepompen

Het goede nieuws is dat er nu een hi-tech alternatief voor het verbranden van brandstof van welke aard dan ook beschikbaar is.Deze staat bekend als een warmtepomp en veroorzaakt geen directe vervuiling of uitstoot van broeikasgassen.

Een warmtepomp vangt en concentreert de warmte buiten een huis - hetzij uit de open lucht of ondergronds - en brengt deze naar binnen.

Net als een koelkast of airconditioning gebruikt het elektriciteit om afwisselend een koelmiddel te verdampen en te condenseren.

Het koelmiddel absorbeert warmte uit de atmosfeer of de grond terwijl het verdampt, en geeft de warmte vervolgens binnen af ​​als het condenseert tot een vloeistof.

De pomp gebruikt minder elektriciteit dan een gewone elektrische verwarming, zoals een luchtverhitter, voor dezelfde hoeveelheid warmteafgifte.

Installatiekosten zijn echter een nadeel voor de meeste warmtepompen.Nieuwere ontwerpen voor "hoge temperaturen" hebben echter het potentieel om deze kosten te verlagen.

Conventionele, “lage temperatuur” warmtepompen werken het meest efficiënt rond de 35–45°C, vergeleken met temperaturen van 60–80°C in een gas- of oliegestookte cv-installatie.

Het plaatsen van een van deze pompen betekent dus extra woningisolatie en een revisie van de cv-installatie om het oppervlak van radiatoren te vergroten, of het installeren van vloerverwarming.

Nieuwere hogetemperatuurpompen kunnen echter temperaturen van 60-80°C leveren.In theorie kunnen ze dus in een bestaande cv-installatie worden ingebouwd.

Deze pompen, zoals die van het Zweedse Vattenfall, verhogen de temperatuur door gebruik te maken van kooldioxide of propaan in plaats van een conventioneel koelmiddel.Ze gebruiken ook een grote binnenwatertank om de warmte op te slaan of te "bufferen".

“In principe gebruikt de warmtepomp CO2in plaats van een synthetisch product zoals veel traditionele warmtepompen”, legt Emily Faull, een woordvoerder van Vattenfall, uit.

"Er is ook een buffer (een gigantische watertank) die zowel warm water aan het huis levert als verwarming", voegde ze eraan toe.

Het is echter vermeldenswaard dat hogetemperatuur-warmtepompen meer elektriciteit verbruiken dan het conventionele type, wat hun bedrijfskosten verhoogt.

Andere schone alternatieven

Een ander schoon alternatief voor biomassa en fossiele brandstoffen is waterstof, dat bij verbranding geen broeikasgassen of fijnstof produceert.

Onderzoek en vroege proeven zijn aan de gang om de veiligheid van waterstof als alternatieve brandstofbron voor het verwarmen van huizen te onderzoeken.

In de tussentijd is een van de snelstgroeiende technologieën 'stadsverwarming', waarbij warmte van fabrieken, afvalverbrandingsovens of ondergrondse ('aardwarmte') naar huizen wordt geleid.

Dit werkt goed in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, zoals steden, maar minder goed in landelijke gebieden.

Veel onderzoek en investeringen liggen in het verschiet, maar technologieën zoals deze bieden een win-winsituatie voor het aanpakken van klimaatverandering en het verbeteren van de volksgezondheid.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat luchtvervuiling binnenshuis momenteel jaarlijks 3,8 miljoen vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt.

Dus hoewel het misschien niet de esthetische aantrekkingskracht heeft van een houtkachel of een open haard, heeft koolstofarme verwarming het potentieel om de komende decennia wereldwijd miljoenen levens te redden.

Tutte le categorie: Blog