Sitemap
Μοιραστείτε το στο Pinterest
Η νέα τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα σε πρώιμα στάδια.VICTOR TORRES/Stocksy
  • Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αντιμετωπίζεται εάν εντοπιστεί έγκαιρα.
  • Η θεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό χειρουργικής επέμβασης, χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας.
  • Μια νέα τεχνολογία που αναπτύχθηκε μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση του καρκίνου σε κυτταρικό επίπεδο, κάτι που μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν τον καρκίνο του πνεύμονα νωρίτερα.

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ηκύρια αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίωςκαι τοτρίτη πιο κοινήτύπο καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ασθένεια είναι συχνά θεραπεύσιμη όταν διαγνωστεί στα αρχικά της στάδια.Έτσι, οι ειδικοί εργάζονται συνεχώς για νέους τρόπους για να ανιχνεύσουν τον καρκίνο του πνεύμονα όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να λαμβάνουν άμεση θεραπεία.

Ενώ ο καθένας μπορεί να αναπτύξει καρκίνο του πνεύμονα, κάποιοιπαράγοντες κινδύνουόπως το κάπνισμα και η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα αυξάνουν τον κίνδυνο ενός ατόμου.

Η θεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα θα εξαρτηθεί από τοτύπος καρκίνου του πνεύμονακαι το στάδιο της νόσου όταν ανιχνευθεί.Οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν χημειοθεραπεία, χειρουργική επέμβαση, ανοσοθεραπεία και ακτινοβολία ως μέρος της θεραπείας.

Ο Δρ.Ουίλιαμ Νταχούτ, ο επικεφαλής επιστημονικός υπεύθυνος της American Cancer Society, εξήγησε στο Medical News Today:

«Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μακράν η κύρια αιτία θανάτων από καρκίνο στις ΗΠΑ. Παρόλο που ο αριθμός των θανάτων ετησίως μειώνεται (λόγω της μειωμένης χρήσης καπνού, του C.T. προσυμπτωματικού ελέγχου και των στοχευμένων θεραπειών), παραμένει ένα πολύ σοβαρό ιατρικό πρόβλημα. Τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα εάν ο καρκίνος του πνεύμονα εντοπιστεί νωρίτερα».

Ο Δρ.Ο Χόρχε Γκόμεζ, ιατρικός εμπειρογνώμονας στην Αμερικανική Ένωση Πνευμόνων, σημείωσε περαιτέρω στο MNT:

«Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια ασθένεια που μπορεί συχνά να θεραπευτεί στα αρχικά στάδια, αλλά γίνεται ανίατη μόλις εξαπλωθεί [ο καρκίνος]. Είναι σημαντικό να διαγνωστεί ο καρκίνος του πνεύμονα πριν εξαπλωθεί για να αυξηθεί η πιθανότητα ίασης. Πρωτοβουλίες έγκαιρης ανίχνευσης όπως το C.T. ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι κρίσιμος για την εύρεση μικρών καρκίνων πριν εξαπλωθούν».

Ανίχνευση καρκίνου του πνεύμονα σε κυτταρικό επίπεδο

Πρόσφατομελέτηπου δημοσιεύτηκε στο Nature Communications εστιάζει σε μια νέα μέθοδο για την ανίχνευση του καρκίνου του πνεύμονα σε κυτταρικό επίπεδο, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρώιμες και πιο αποτελεσματικές θεραπείες.

Οι ερευνητές λένε ότι εξέτασαν μια μέθοδο για την ανίχνευση του καρκίνου σε πιο μικροσκοπικό επίπεδο από μια τυπική βιοψία και ανάλυση ιστού, ειδικά σε οζίδια καρκίνου του πνεύμονα.Η έρευνά τους χρησιμοποίησε μοντέλα ποντικών, δείγματα ανθρώπινου ιστού και καλλιέργειες κυττάρων.

Οι συγγραφείς της μελέτης σημείωσαν τα ακόλουθα στο MNT:

«Αυτή η μελέτη έδειξε τη δυνατότητα για υψηλή διαγνωστική ακρίβεια όταν συνδυάζεται ένας παράγοντας μοριακής απεικόνισης που στοχεύει στον καρκίνο με ένα σύστημα ομοεστιακής ενδομικροσκοπίας λέιζερ με βάση τη βελόνα σε πραγματικό χρόνο για την αξιολόγηση της κακοήθειας σε μικρούς, δύσκολα διαγνώσιμους πνευμονικούς όζους».

Ανέφεραν ότι η μέθοδος θα μπορούσε να διαφοροποιήσει μεταξύ υγιών κυττάρων και καρκινικών κυττάρων σε μονοκύτταρο επίπεδο.Διαπίστωσαν επίσης ότι θα μπορούσε να ανιχνεύσει καρκινικά κύτταρα σε όγκους πλάτους μικρότερου των δύο εκατοστών.

Η μέθοδος ανίχνευσης είναι ευεργετική για τον καρκίνο του πνεύμονα επειδή ο καρκινικός ιστός του πνεύμονα έχει συχνά μη καρκινικά συστατικά που μπορούν να κρύψουν την ανίχνευση.

Οι συγγραφείς της μελέτης εξήγησαν στο MNT πώς είναι δύσκολο να ανιχνευθεί ο καρκίνος του πνεύμονα μέσω βιοψίας:

«Η διαγνωστική απόδοση των βιοψιών όζων πνεύμονα είναι εγγενώς χαμηλή, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τους κλινικούς ιατρούς να διαφοροποιήσουν μεταξύ καλοήθων και καρκινικών όζων…»

Ο Dahut ήταν αισιόδοξος για αυτήν την πιο αποτελεσματική μέθοδο ανίχνευσης:

«C.T. ο προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του πνεύμονα σε ασθενείς με ιστορικό καπνίσματος βελτιώνει σημαντικά τα αποτελέσματα. Ωστόσο, ανωμαλίες στο C.T. είναι συχνά μη ειδικά και δύσκολα στη βιοψία. Τεχνικές όπως αυτές που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη διαγνωστική ακρίβεια και, καθώς τα αποτελέσματα είναι σε πραγματικό χρόνο, μειώνουν την ανάγκη για περισσότερες από μία βιοψίες λόγω ανεπαρκούς διαγνωστικού υλικού».

Περιορισμοί μελέτης και τομείς για περαιτέρω έρευνα

Ενώ επιδεικνύουν μια δυνητικά αποτελεσματική μέθοδο ανίχνευσης καρκίνου, οι ερευνητές σημείωσαν ότι η μελέτη τους έχει αρκετούς περιορισμούς.

Πρώτα απ 'όλα, θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω δοκιμές κατά τη διάρκεια τυπικών βιοψιών ασθενών, επειδή δεν είναι σαφές πώς οι πτυχές του ανθρώπινου σώματος θα επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

Η μέθοδος είναι περιορισμένη λόγω των στοιχείων της φύσης της και η ανάλυση περιελάμβανε ορισμένα ψευδώς θετικά στοιχεία.

Τέλος, η τεχνική μπορεί να μην είναι αποτελεσματική σε όλους τους τύπους όγκων.Οι συγγραφείς της μελέτης εξήγησαν στο MNT πιθανούς τομείς για περαιτέρω έρευνα:

«Πρόσθετες μελέτες που διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες που στοχεύουν τον καρκίνο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη καλύτερων διαγνωστικών αποτελεσμάτων θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη φροντίδα των ασθενών».

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με άλλους τύπους ανίχνευσης καρκίνου.

Ο Γκόμεζ σημείωσε περαιτέρω ότι η μέθοδος εξακολουθεί να απαιτεί τη χρήση C.T. σαρώσεις, επομένως η σημασία της έγκειται στη διαφοροποίηση μεταξύ καρκινικών και μη καρκινικών όγκων:

«Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα μελέτη που συνδυάζει την ομοεστιακή ενδομικροσκόπηση με λέιζερ, μια μέθοδο οπτικοποίησης των χαρακτηριστικών των κυττάρων πριν την απομάκρυνσή τους από το όργανο, με μια βαφή που στοχεύει ορισμένα κακοήθη κύτταρα. Αυτό βελτιώνει την πιθανότητα αναγνώρισης ανωμαλιών που εντοπίζονται στην παραδοσιακή απεικόνιση ως καλοήθεις ή κακοήθεις. Αν και αυτό μπορεί στο μέλλον να βελτιώσει την ικανότητά μας να θεραπεύουμε τον πρώιμο καρκίνο του πνεύμονα και να μην θεραπεύουμε καλοήθεις οζίδια, δεν βοηθά στην νωρίτερη εύρεση των καρκίνων. Οι πνευμονικοί όζοι που θα μελετώνται με αυτή τη μέθοδο πρέπει ακόμα να βρεθούν μέσω της παραδοσιακής C.T. προσυμπτωματικός έλεγχος, η πιο σημαντική μέθοδος έγκαιρης ανίχνευσης του καρκίνου του πνεύμονα».

Tutte le categorie: Ιστολόγιο